Prohlídka Pražského hradu včetně komentované prohlídky Doteky státnosti

Výlet vlakem do Prahy. Čas v 8:21 hodin. Návštěva komentované prohlídky Doteky státnosti a prohlídka Pražského Hradu.