Rozsvěcení vánočního stromu na návsi

Vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, vystoupení nelahozeveského pěveckého sboru. Občerstvení zajištěno.