Život a příroda ve Finsku

Akce klubu seniorů. Od 16.00 hod. v zasedací místnosti KS v Zagarolské ulici. Tematická beseda s panem M. Novákem.