Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy – zjišťovací řízení záměru

Krajský úřad Středočeského  kraje, jako příslušný úřad sděluje, že záměr „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ k.ú. Uhy, Nelahozeves bude podroben zjišťovacímu řízení.

Jedná se o stavbu nové haly o zastavěné ploše 4300 m2 za účelem mechanické úpravy a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF.

„Linka na výrobu SRF areál skládka Uhy