Vyhlášky, směrnice

Důležité zákony, vyhlášky a směrnice

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Místní vyhlášky

Místní poplatky – údaje, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatický přístup

 č.vyhlášky  název vyhlášky  účinnost
5/2020 OZV č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu) 01.03.2020
4/2020 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného 01.01.2020
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
2/2020 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu 01.01.2020
1/2020 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
1/2019 Nařízení obce Nelahozeves č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 28.02.2018
1/2018 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018 o zrušení řádu veřejného pohřebiště 09.10.2018
Řád veřejného pohřebiště 09.10.2018
2/2017 Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 01.01.2018
1/2017  Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017, o nočním klidu  07.09.2017
 1/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 28.01.2016
 1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nelahozeves  12.03.2015
 1/2013 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  01.01.2013
 1/2011 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  14.06.2011
 1/2004 Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci  02.12.2004
 2/2003 Řád veřejného pohřebiště v obci Nelahozeves – zrušeno    07.07.2004
 15/1994 Obecně závazná vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  01.12.1994

Jiná opatření obce

Řád veřejného pohřebiště – účinnost od 09. 10. 2018

Nařízení obce Nelahozeves č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – účinnost od 28. 02. 2019

Směrnice

 Směrnice
 Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2014 ve znění schváleném dne 21. 07. 2015
 Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2014
 Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2012
 Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2011

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená obce podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017