Uzávěrka Nelahozeveského zpravodaje

Uzávěrka prvního čísla Nelahozeveského zpravodaje bude 1. března 2017.