Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ,,Oprava místní komunikace ul. Nádražní, obec Nelahozeves“

5.5.2020 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poptávkou pro akci obce Nelahozeves ,,Oprava místní komunikace ul. Nádražní, obec Nelahozeves“ obesláním třech osvědčených dodavatelů s technikou a zkušenostmi s opravou komunikací.

Předmětem zakázky je oprava místní komunikace 224/2, v ulici Nádražní na křižovatku s ulicí Zagarolskou.

Lhůta pro podání nabídek končí 12.5.2020 ve 10:00 hod.