Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ,,Traktorový návěs – nosič kontejnerů“

28.4.2020 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poptávkou pro akci obce Nelahozeves ,,Traktorový návěs – nosič kontejnerů“ obesláním pěti osvědčených dodavatelů s technikou a zkušenostmi s traktorovými návěsy.

 Předmětem zakázky je návěs za traktor k převozu kontejnerů na uskladnění protipovodňových zábran.

Lhůta pro podání nabídek končí 30.4.2020.