Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ,,Uskladnění mobilních protipovodňových zábran – obec Nelahozeves“

27.4.2020 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poptávkou pro akci obce Nelahozeves ,,Uskladnění mobilních protipovodňových zábran – obec Nelahozeves“ obesláním třech osvědčených dodavatelů s technikou a zkušenostmi se skladováním mobilních protipovodňových zábran. Předmětem zakázky jsou dva kusy skladových kontejnerů pro mobilní protipovodňové zábrany včetně příslušenství, konstrukčních prací, dopravy a manipulace.

Lhůta pro podání nabídek končí 4.5.2020 ve 12:00 hod.