Vítání občánků – přihláška

Tak jako každý rok se na konci května 2020 bude konat slavnostní vítání občánků na zámku v Nelahozevsi.

Již nyní mají rodiče možnost nahlásit svoji účast a to nejpozději do konce března na obecním úřadě – matrika. Je potřeba donést rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku k vítání občánků.

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v obci Nelahozeves.