Volby do ZO – přenosná urna

Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle §33 odst. 7 může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Voliči s trvalým bydlištěm v obci Nelahozeves, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou ve dnech voleb obracet se žádostmi o přenosnou volební schránku přímo na jednotlivé volební komise na uvedených telefonních číslech.

Okrsek č. 1 – Nelahozeves – Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves
Alena Kotrčová – zapisovatelka – tel.č. 720/220 091

Okrsek č. 2 – Podhořany – Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves
Sára Kocourková – zapisovatelka – tel.č. 775/ 544 669

Okrsek č. 3 – Lešany – „budova knihovny“ – U Kapličky čp. 20, Nelahozeves – Lešany
Kristýna Ocásková – zapisovatelka – tel.č. 721/128 875