Výběrové řízení na zpracování vícestupňové projektové dokumentace

Obec Nelahozeves jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby: Zpracování vícestupňové projektové dokumentace na akci – Místní komunikace Nelahozeves, ulice Pod Strání a ulice V Loučkách. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zpracovani-vicestupnove-projektove-dokumentace-na-akci-mistni-komunikace-nelahozeves-ulice-pod-strani-a-ulice-v-louckach.