Poplatky ze psů na rok 2020

Poplatek za psa Platí se 1x ročně – splatnost do 31.3.2020
1. pes 100,- Kč
2. pes a každý další 150,- Kč