Poplatky ze psů

Poplatek za psa Platí se 1x ročně – splatnost do 29.3.
1. pes 100,- Kč
2. pes a každý další 150,- Kč