Začala výstavba splaškové kanalizace v ulici Pod Strání, vedení obce žádá občany o toleranci a shovívavost