Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“

Krajský úřad Středočeského  kraje, jako příslušný úřad sděluje, že záměr „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ k.ú. Uhy, Nelahozeves bude podroben zjišťovacímu řízení.

Jedná se o stavbu nové haly o zastavěné ploše 4300 m2 za účelem mechanické úpravy a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF.

„Linka na výrobu SRF areál skládka Uhy