zápisy – finanční výbor

Zápisy finančního výboru – rok 2020

15.09.2020 – zápis

13. 3. – 8. 4. 2020 – zápis č. 3, Návrh na schválení usnesení ke zplnomocnění starosty_místostarosty obce, Návrh usnesení finančního výboru

12. 02. 2020 – zápis

15. 01. 2020 – zápis

Zápisy finančního výboru – rok 2019

11. 12. 2019 – zápis

09. 10. 2019 – zápis

17. 09. 2019 – zápis

16. 08. 2019 – zápis

29. 05. 2019 – zápis

06. 03. 2019 – zápis

Zápisy finančního výboru – rok 2018

12. 12. 2018 – zápis

Zápisy finančního výboru

07. 09. 2016 – zápis 

15. 12. 2016 – zápis

12. 04. 2017 – zápis 

28. 06. 2017 – zápis

15.11.2017 – zápis

14. 12. 2017 – zápis