zápisy – finanční výbor

Zápisy finančního výboru – rok 2019

6. 3. 2019 – zápis

Zápisy finančního výboru – rok 2018, 2019

12. 12. 2018 – zápis

Zápisy finančního výboru

07. 09. 2016 – zápis 

15. 12. 2016 – zápis

12. 04. 2017 – zápis 

28. 06. 2017 – zápis

15.11.2017 – zápis

14. 12. 2017 – zápis