Zeleň v okolí horního Anglického resortu

Zveme všechny na besedu k budoucí vizi zeleně okolo horního Anglického resortu.

Beseda se uskuteční na návsi v hasičárně ve čtvrtek 5.10.2017 v 18:00.

Vstupem do diskuze jsou dva návrhy „zdola“, které již na toto téma vznikly. nyní je třeba se dohodnout na tom jak spolu tyto návrhy sladit, co podstatného z obou chceme zachovat, jak bude nakonec okolí resortu a prostor na sever od starých Lešan (Višňovka) vypadat.

Výstupem tohoto setkání bude zadání pro projektanty, kteří naše požadavky zapracují do projektu s technickou dokumentací tak, aby se celý projekt, nebo jeho vybrané součásti mohly ucházet o různé dotační tituly.

3L_TZ_vegetacni_upravy_2..a druhý soubor . .3L_koncept_lesany_2……toto je koncept vytvořený 3L

 

A toto je nákres vytvořený jinou architektkou na Višňovku:

PrůvodníZprávaLešany … a toto průvodní zpráva k obrázku Višňovky