Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nelahozeves a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nelahozeves