Zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 800 kusů. Pro občany Nelahozevsi zdarma. Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves. Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Redakce: Soňa Brunnerová, Jakub Karika Grafická úprava: Marie Štruncová. Redakční rada: v současné době neobsazená Zpravodaj je zapsán v evidenci … Pokračování textu Zpravodaj