Poslední příspěvky

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

vydání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zveřejňuje záměr umístění dopravního značenív rámci úpravy provozu na místní komunikaci naúzemí obce Nelahozeves vtomto rozsahu: „B28“ (zákaz zastavení) na místní komunikaci, vedoucí do části obce Nová Ves – Miřejovicedle situačního plánku, odsouhlaseného…
Číst více