Poslední příspěvky

Lešanské Čarodějnice

Dne 30. dubna 2018 se v Lešanech za sv. Jánem, nad sadem Višňovka budou konat „Lešanské čarodějnice“. Začátek akce je v 17:00 hodin, zapálení hranice v 19:00. Předpokládané ukončení bude ve 23:00. Pořadatelské organizace: Občanské sdružení Lešánek, Ochotníci Nelahozeves.

Záměr směny pozemků

Obec Nelahozeves tímto zveřejňuje svůj záměr směnit následující pozemky, které jsou ve vlastnictví obce: část pozemku parc. č. 301/3 v katastrálním území Nelahozeves, vymezená geometrickým plánem č. 953-979/2017, vyhotoveným f. Tesařík a Frank, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru, jako pozemek…
Číst více