Zpravodaj

  • Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 820 kusů.
  • Zdarma
  • Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
  • Email: zpravodaj@nelahozeves.cz
  • Zpravodaj je zapsán v evidenci periodického tisku u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21695.
  • závěrku nadcházejícího čísla se dozvíte v každém zpravodaji.
Redakce

Miloš Mojžiš, Soňa Brunnerová, Zdeněk Kotulan

Grafická úprava

Marie Štruncová

Statut Nelahozeveského zpravodaje

Ceník inzerce ve zpravodaji od roku 2019

formát A4           1100 Kč
formát A5           600 Kč
formát A6           400 Kč
řádková inzerce    150 Kč

Archiv zpravodaje

Zpravodaj 2019

Zpravodaj 2018

Zpravodaj 2017

Zpravodaj 2016

Zpravodaj 2015

Zpravodaj 2014

Zpravodaj 2013

Zpravodaj 2012