Zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 800 kusů.
Pro občany Nelahozevsi zdarma.
Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves.

Email: nelahozeveskyzpravodaj@gmail.com. Redakce: Soňa Brunnerová, Jakub Karika

Grafická úprava: Marie Štruncová.

Redakční rada: v současné době neobsazená

Zpravodaj je zapsán v evidenci periodického tisku u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21695.

Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Uzávěrku nadcházejícího čísla se dozvíte v každém zpravodaji.

Ceník inzerce ve zpravodaji:

formát A4           750,-Kč
formát A5           400,-Kč
formát A6           200,-Kč
řádková inzerce    50,-Kč

Zpravodaj 2018

zpravodaj – listopad 2018
zpravodaj – září 2018
zpravodaj – červenec 2018
zpravodaj – duben 2018

Zpravodaj 2017

zpravodaj – prosinec 2017- Dodatek ke zpravodaji
zpravodaj – říjen 2017
zpravodaj – červenec 2017
zpravodaj – březen 2017

Zpravodaj 2016

zpravodaj – prosinec 2016
zpravodaj – říjen 2016
zpravodaj – červenec 2016
zpravodaj – květen 2016
Zpravodaj – březen 2016 – Dodatek ke zpravodaji

Zpravodaj 2015

Zpravodaj – prosinec 2015
Zpravodaj – říjen 2015
Zpravodaj – červenec 2015
Zpravodaj – květen 2015
Zpravodaj – únor 2015

Zpravodaj 2014

Zpravodaj – prosinec 2014
Zpravodaj – červen 2014
Zpravodaj – březen 2014

Zpravodaj 2013

Zpravodaj – prosinec 2013
Zpravodaj – srpen 2013
Zpravodaj – duben 2013
Zpravodaj – speciál ke skládce Uhy (místní referendum)

Zpravodaj 2012

Zpravodaj – prosinec 2012
Zpravodaj – září 2012
Zpravodaj – květen 2012
Zpravodaj – únor 2012