Nelahozeveský zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj je tištěné periodikum vydávané obcí Nelahozeves. Je vydáván dvouměsíčně v nákladu 810 výtisků a je zdarma distribuován na všechny adresy domácností v obci.

Složení redakce: Miloš Mojžiš (pověřen vedením), Soňa Brunnerová, Zdeněk Kotulan, Tereza Popková.

Grafická úprava a sazba: Marie Štruncová

Tisk: Tiskárna Kočka, Slaný

Telefon: 602 592 862

E-mail: zpravodaj@nelahozeves.cz

Příprava zpravodaje se řídí statutem schváleným zastupitelstvem obce v roce 2019. V souladu se statutem jsou mimo jiné zveřejňovány všechny stížnosti na zpravodaj a způsob jejich vypořádání.

Kontrolní činnost provádí podle statutu mediální výbor zastupitelstva. Výbor není v současné době zvolen a jeho pravomoci vykonává starosta obce Jakub Brynda.

Zpravodaj zveřejňuje i příspěvky ze stran veřejnosti.

Ceník inzerce

Celá strana1 100 Kč
1/2 strany600 Kč
1/4 strany400 Kč
1/8 strany250 Kč
1/16 strany150 Kč
Komerční řádková inzerce (max. 300 znaků)100 Kč
Nekomerční řádková inzerce (max. 300 znaků)zdarma

Slevy za opakované umístění až do výše 10 %. Inzerce na poslední straně s příplatkem 30 %.

Archiv zpravodaje

Rok 2020

1/2020 (leden – únor)
2/2020 (březen – duben)
3/2020 (květen – červen)

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012