Poslední příspěvky

Nový územní plán obce Nelahozeves byl schválen

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schválilo na svém zasedání, které se konalo dne 11. 3. 2019 nový územní plán obce Nelahozeves (Usnesením č. 3/3/2019). Přílohy: 01_ZC – Výkres základního členění území 02_HV – Výkres hlavní 03_VPS – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 04_KV – Koordinační výkres 05_SV – Výkres širších vztahů 06_ZPF – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění – CO DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění DGGG-Nela_CP_TC_výrok Usnesení č. 3/3/2019 Nový územní plán…
Číst více